Tiền hoa hồng là gì? Những điều bạn cần biết về hoa hồng

Viết bởi admin droppii - 12/04/2023
tiền hoa hồng là gì?

Hoa hồng là một khái niệm thường được nhắc đến trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ hoa hồng là gì và cách tính tiền hoa hồng. Trong bài viết này, Droppii sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoa hồng là gì, cách tính toán hoa hồng và tác động của hoa hồng đến hoạt động kinh doanh.

1. Tiền hoa hồng là gì?

Hoa hồng là một khoản tiền hoặc một phần trăm giá trị bán hàng mà một cá nhân hoặc một công ty nhận được khi họ giới thiệu hoặc bán thành công một sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba cho khách hàng.

Hoa hồng trong kinh doanh là gì?
Hoa hồng là một phần trong chiến lược marketing thu hút nhân sự

Hoa hồng là một phần trong chiến lược marketing của một công ty để đẩy mạnh doanh số bán hàng và tăng cường mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, hoa hồng được sử dụng như một động lực để động viên nhân viên bán hàng và đối tác kinh doanh.

Trong các thương hiệu lớn, hoa hồng thường được sử dụng để kích thích các nhà phân phối, đại lý và nhân viên bán hàng tăng cường hoạt động bán hàng của họ.

donghanh banner l

2. Các loại tiền hoa hồng

2.1 Hoa hồng theo tỉ lệ phần trăm

Hoa hồng theo tỉ lệ phần trăm là phương thức trả hoa hồng dựa trên một phần trăm giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra. Khi sử dụng phương thức này, tỉ lệ phần trăm hoa hồng được đưa ra trước và áp dụng cho mỗi giao dịch thành công.

Hoa hồng chia theo tỉ lệ phần trăm
Thường được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh xe, bất động sản,…

Ví dụ, trong ngành bất động sản, một người môi giới có thể nhận được hoa hồng là 3% – 6% giá trị bán nhà. Trong trường hợp này, nếu môi giới bán được một căn nhà với giá trị là 100.000 đô la, môi giới sẽ nhận được hoa hồng là từ 3.000 đô la đến 6.000 đô la tùy thuộc vào tỉ lệ phần trăm hoa hồng đã được định trước.

2.2 Hoa hồng theo mức độ bán hàng

Hoa hồng theo mức độ bán hàng là một phương thức trả hoa hồng dựa trên mức độ bán hàng mà nhân viên hoặc đối tác bán được. Đây là một phương pháp phổ biến trong lĩnh vực bán lẻ và bán hàng trực tuyến, nơi các nhân viên bán hàng cần phải tập trung vào việc bán ra các sản phẩm hoặc dịch vụ để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Hoa hồng chia theo mức độ bán hàng
Hoa hồng tính theo một phần trăm trên giá trị sản phẩm, dịch vụ

Cách tính hoa hồng theo mức độ bán hàng thường là tính theo một phần trăm trên giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra. Ví dụ, một nhân viên bán hàng có thể được trả hoa hồng 5% cho mỗi sản phẩm được bán ra hoặc một số tiền cố định cho mỗi đơn hàng được hoàn thành.

2.3 Tiền hoa hồng theo thỏa thuận giữa hai bên

Hoa hồng theo thỏa thuận giữa hai bên là một hình thức trả hoa hồng dựa trên một thỏa thuận giữa hai bên liên quan đến một giao dịch thương mại hoặc một dự án cụ thể. Phương pháp này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hoặc các giao dịch lớn, phức tạp có tính chất đặc biệt.

Hoa hồng được chia theo thỏa thuận giữa hai bên
Loại hoa hồng này áp dụng cho những ngành sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao.

Khi hai bên đồng ý sử dụng phương pháp hoa hồng theo thỏa thuận, thì mức hoa hồng sẽ được thỏa thuận giữa hai bên dựa trên các yếu tố khác nhau như giá trị giao dịch, phần trăm hoa hồng, số lượng sản phẩm được bán ra hoặc một số tiền cố định.

Ví dụ, trong ngành tài chính, các nhà môi giới có thể nhận được một khoản tiền hoa hồng từ ngân hàng hoặc các công ty tài chính khi họ giới thiệu khách hàng đến với các sản phẩm và dịch vụ tài chính của họ. Hoa hồng được trả sẽ được thỏa thuận giữa nhà môi giới và ngân hàng dựa trên số lượng giao dịch hoặc tổng giá trị các tài khoản được mở ra bởi khách hàng được giới thiệu.

3. Cách tính tiền hoa hồng

3.1 Các phương pháp tính toán hoa hồng phổ biến

Có nhiều phương pháp để tính toán hoa hồng, tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất là tính hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm hoa hồng trên doanh số bán hàng.

Cụ thể, khi tính hoa hồng bán hàng, chủ sở hữu hoặc quản lý sẽ xác định một tỷ lệ phần trăm hoa hồng cho từng nhân viên bán hàng. Tỷ lệ này có thể được định nghĩa dựa trên tỷ lệ phần trăm trên doanh số bán hàng, tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận hoặc dựa trên giá trị cố định cho mỗi sản phẩm bán được.

Ví dụ: Trong một công ty bán lẻ, chủ sở hữu quyết định sẽ trả cho nhân viên bán hàng 5% hoa hồng trên doanh số bán hàng. Nếu nhân viên bán được sản phẩm trị giá 10 triệu đồng, hoa hồng của anh ta sẽ là 500.000 đồng (10.000.000 đồng x 5%).

Xem thêm: Chiết khấu mua hàng là gì? Cách tính chiết khấu đơn giản

3.2 Cách tính toán hoa hồng cho các mô hình kinh doanh khác nhau

Cách tính toán hoa hồng sẽ phụ thuộc vào mô hình kinh doanh cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về cách tính toán hoa hồng cho các mô hình kinh doanh khác nhau:

3.2.1 Kinh doanh bán lẻ

Khi tính hoa hồng cho kinh doanh bán lẻ, phương pháp phổ biến nhất là tính hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm trên doanh số bán hàng. Tỷ lệ phần trăm hoa hồng có thể được xác định dựa trên mức độ khó khăn của sản phẩm, doanh số hoặc lợi nhuận.

Ví dụ: Nếu chủ sở hữu quyết định trả cho nhân viên bán hàng 5% hoa hồng trên doanh số bán hàng và nhân viên bán được sản phẩm trị giá 10 triệu đồng, hoa hồng của anh ta sẽ là 500.000 đồng (10.000.000 đồng x 5%).

3.2.2 Kinh doanh dịch vụ

Khi tính hoa hồng cho kinh doanh dịch vụ, thường áp dụng hai phương pháp tính toán hoa hồng là theo giá trị dịch vụ được cung cấp hoặc theo số lượng khách hàng được giới thiệu.

Ví dụ: Trong một công ty tư vấn tài chính, chủ sở hữu quyết định trả cho nhân viên bán hàng 10% hoa hồng trên giá trị hợp đồng được ký kết. Nếu nhân viên đó giới thiệu cho khách hàng ký kết hợp đồng trị giá 50 triệu đồng, hoa hồng của anh ta sẽ là 5 triệu đồng (50.000.000 đồng x 10%).

3.2.3 Kinh doanh bất động sản

Khi tính hoa hồng cho kinh doanh bất động sản, phương pháp phổ biến là tính hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch hoặc tỷ lệ phần trăm trên doanh số bán được.

Ví dụ: Nếu mô hình kinh doanh bất động sản quy định trả cho môi giới 2% hoa hồng trên giá trị giao dịch, nếu môi giới giúp khách hàng bán được căn nhà trị giá 3 tỷ đồng, hoa hồng của anh ta sẽ là 60 triệu đồng (3.000.000.000 đồng x 2%).

3.2.4 Kinh doanh trực tuyến

Khi tính hoa hồng cho kinh doanh trực tuyến, phương pháp phổ biến là tính hoa hồng dựa trên số lượng sản phẩm được bán hoặc dựa trên doanh số bán hàng.

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp thương mại điện tử quyết định trả cho đối tác liên kết 5% hoa hồng trên doanh số bán hàng, khi đối tác giới thiệu sản phẩm và bán được sản phẩm trị giá 10 triệu đồng, hoa hồng của anh ta sẽ là 500.000 đồng (10.000.000 đồng x 5%).

Ngoài ra, trong kinh doanh trực tuyến còn có mô hình kinh doanh Affiliate Marketing, trong đó người bán hàng trả hoa hồng cho đối tác liên kết dựa trên số lượng hoặc giá trị sản phẩm được bán qua đường link mà đối tác liên kết giới thiệu. Tỷ lệ hoa hồng cũng có thể được xác định dựa trên doanh số bán hàng hoặc trên tỷ lệ phần trăm trên giá trị sản phẩm.

Ví dụ: Nếu một công ty thương mại điện tử quyết định trả cho đối tác liên kết 10% hoa hồng trên giá trị sản phẩm được bán qua đường link của đối tác liên kết và đối tác liên kết giới thiệu sản phẩm trị giá 5 triệu đồng, hoa hồng của đối tác liên kết sẽ là 500.000 đồng (5.000.000 đồng x 10%).

Tuy nhiên, việc tính toán hoa hồng trong kinh doanh trực tuyến còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như phí vận chuyển, phí quảng cáo, chi phí marketing, chi phí thực hiện giao dịch, nên cần phải xác định rõ các yếu tố này để có thể tính toán hoa hồng chính xác.

4. Những lưu ý khi sử dụng hoa hồng trong kinh doanh

4.1 Các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng hoa hồng

Việc sử dụng hoa hồng trong kinh doanh cần tuân thủ các quy định pháp lý được quy định trong pháp luật. Một số quy định cần lưu ý khi sử dụng hoa hồng như:

 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp phải trả cho nhân viên hoa hồng phù hợp với quy định và trách nhiệm nghiêm ngặt hơn nếu vi phạm quy định này.
 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng sử dụng hoa hồng cần được thực hiện bằng văn bản và phải ghi rõ các thông tin quan trọng như tên, địa chỉ, số điện thoại, email của hai bên, số tiền hoa hồng, cách tính toán hoa hồng, thời gian thanh toán, các quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Theo quy định của Luật Cạnh tranh, việc sử dụng hoa hồng không được sử dụng để kết hợp cạnh tranh và cản trở tự do kinh doanh của các doanh nghiệp khác.
Những lưu ý khi sử dụng hoa hồng trong kinh doanh
Việc sử dụng hoa hồng không được sử dụng để kết hợp cạnh tranh và cản trở tự do kinh doanh của các doanh nghiệp khác.

4.2 Những lưu ý khi thực hiện các hợp đồng liên quan đến hoa hồng

Khi thực hiện các hợp đồng liên quan đến hoa hồng, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thực hiện hợp đồng bằng văn bản và ghi chép đầy đủ các điều khoản và điều kiện của bên mua và bên bán.
 • Thương lượng mức hoa hồng hợp lý và phù hợp với thị trường và điều kiện kinh doanh hiện tại.
 • Xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
 • Thỏa thuận thời gian thanh toán hoa hồng và các phương thức thanh toán.
 • Các bên cần thực hiện đầy đủ và chính xác các nghĩa vụ của mình, tránh việc trì hoãn thanh toán hoa hồng.
 • Các bên cần thường xuyên cập nhật và giám sát việc thực hiện các hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc tính toán và thanh toán hoa hồng.
 • Các bên cần chú ý đến các điều khoản pháp lý liên quan đến việc sử dụng hoa hồng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Tránh sử dụng hoa hồng như một công cụ để kích thích nhân viên bán hàng hay đối tác bán hàng đạt được kết quả kinh doanh nhưng bỏ qua chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Nếu có tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hoa hồng, các bên cần giải quyết theo đúng các thủ tục pháp lý và đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Việc sử dụng hoa hồng trong kinh doanh là một phương thức quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tăng cường doanh số bán hàng. Tuy nhiên, để sử dụng hoa hồng hiệu quả, các doanh nghiệp cần lưu ý đến các quy định pháp lý liên quan và đảm bảo thực hiện các hợp đồng liên quan đến hoa hồng đầy đủ, minh bạch và chính xác.

Qua những thông tin trong bài viết, Droppii hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ về hoa hồng là gì và cách tính hoa hồng. Từ đó có thể áp dụng ngay vào kinh doanh. Nếu bạn muốn thử sức với công việc kinh doanh thì Droppii mang đến cho bạn cơ hội khởi nghiệp với số vốn 0 đồng, không cần nhập hàng, không lo hàng tồn. Với khả năng bán hàng của mình bạn sẽ được nhận tiền hoa hồng từ mỗi sản phẩm, dịch vụ bán cho khách hàng thành công. 

Mô hình kinh doanh dropshipping giúp bạn khởi nghiệp mà không lo rủi ro. Đăng ký ngày vào Form đăng ký tư vấn bên dưới bài viết để được tư vấn miễn phí và nhanh nhất nhé. 

Xem thêm: Top 10 các mặt hàng kinh doanh lợi nhuận cao, mau hồi vốn

Trở thành đối tác kinh doanh
với Droppii