Tham gia cùng "Droppii"

Challenge Your
Limits

Danh sách bộ phận
Chọn
Nhân sự
Kế toán
Kinh doanh
Sản phẩm
Chăm sóc khách hàng
Kho
Kinh doanh quốc tế
Marketing
IT
Pháp chế
Địa điểm
Chọn
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Kinh nghiệm
Chọn
Chưa có kinh nghiệm
Dưới 6 tháng
Trên 1 năm
General Account
17/05/2024
Kế toán
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Video Editor
03/03/2024
Marketing
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Senior Social Content
26/02/2024
Marketing
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
QC Manager
25/02/2024
Sản phẩm
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Merchandise Manager
21/02/2024
Sản phẩm
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Business Intelligent Analyst
16/02/2024
IT
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Category Manager
30/01/2024
Sản phẩm
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sales Admin
07/12/2023
Chăm sóc khách hàng
Dưới 6 tháng
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Senior Frontend Developer (Nextjs)
17/07/2023
IT
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Medior/Senior Quality Assurance
17/07/2023
IT
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tax Manager
14/09/2022
Kế toán
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Technical Leader
14/09/2022
IT
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay

Chỉ có một vài bước để đến với
công việc mơ ước của bạn tại Droppii

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Phát triển cùng chúng tôi

Chúng tôi phục vụ cho hàng triệu người

200.000 +
Người kinh doanh
1,7 Tỷ
Tổng số đơn hàng
năm 2022
2000 +
Sản phẩm chất lượng, chính hãng