របកគំហើញនៃ
ប្រាក់ចំណូល

ជាមួយនឹងគំរូអាជីវកម្ម
ត្រប់ស៊ីបភីង នៃ Droppii
 • ឆ្ពោះទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្ម ជាង ៦៥,០០០នាក់
 • មជ្ឈមណ្ឌលវេចខ្ចប់ និង បញ្ជាទិញ ២កន្លែង សរុបជាង ៥,០០០ម២
 • បច្ចេកវិទ្យា បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ
 • សន្សំសំចៃ ចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទម្រង់នៃព័ត៌មានលម្អិត

  ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
  ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

  ការលំបាកពេលអភិវឌ្ឍ
  បណ្តាញលក់ទំនិញអនឡាញ ដោយខ្លួនឯង

  • ចំណាយវិនិយោគលើទីផ្សារច្រើន
  • ចំណាយលើការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងទំនិញ, វេចខ្ចប់ និង ដឹកជញ្ជូន
  • ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារ ដើម្បីដំណើរការបណ្តាញលក់ទំនិញអនឡាញ និង ថែទាំ អតិថិជន
  • រាល់បណ្តាខ្ទង់ចំណាយខាងលើ ប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់
   អាជីវកម្ម ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការវិនិយោគ ហាក់បីដូចជាមិនទទួលបានដូចអ្វី
   ដែលអាជីវកម្ម បានរំពឹងទុកឡើយ។

  អត្ថប្រយោជន៍ពេលក្លាយជា
  ដៃគូផលិតផល នៃ Droppii

  តភ្ជាប់ជាមួយភ្នាក់ងារប្រឹក្សាផលិតផល ជាង ៦៥,០០០នាក់ ទូទាំង ៦៣ ខេត្តក្រុង
  បណ្តាអ្នកប្រឹក្សាផលិតផលនៅ Droppii ត្រូវបាន
  បណ្តុះបណ្តាលស៊ីជម្រៅពីផលិតផល, ជំនាញក្នុងការលក់ផលិតផល ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ពីផលិតផល ដល់អតិថិជនបាន ពិសេសចំពោះផលិតផលថ្មីៗ ដែលមិនទាន់មានគេស្គាល់ច្រើន។
  បំបាត់ចោលនូវផលិតផលក្លែងក្លាយ
  ក្លែងបន្លំ និង លក់បង្ខូចតម្លៃទីផ្សារ
  ដោយសារតែប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មបែប
  ទិញលក់ផ្ទាល់ (ត្រប់ស៊ីបភីង) ទើបផលិតផលត្រូវបាន
  ដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ពីឃ្លាំង Droppii ទៅកាន់អតិថិជនផ្ទាល់ ដោយមិនឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារកណ្តាល ណាមួយឡើយ។
  សន្សំសំចៃបានចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  អតិថិជនទទួលបានការប្រឹក្សាផ្ទាល់ ពីបណ្តាអ្នកប្រឹក្សាដែលយល់ច្បាស់ពីផលិតផល តាមរយៈនេះអាចធ្វើឲ្យអតិថិជន ងាយស្រួលធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញទំនិញ និង ជឿទុកចិត្ត ស្មោះត្រង់ ប្រើប្រាស់យូរអង្វែង។
  ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូ គ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់បានល្អ
  គោលការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពបត់បែន និង ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ជួយឲ្យដៃគូផលិតផលអាច
  គ្រប់គ្រង ចរន្តសាច់ប្រាក់ និង បង្វិលដើមទុនបាន
  ងាយស្រួល នៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្ម។
  មជ្ឈមណ្ឌលវេចខ្ចប់ និង ការបញ្ជាទិញ
  ធំទូលាយ ផ្ទៃក្រឡាសរុបដល់ ៥,០០០ម២
  Droppii មានមជ្ឈមណ្ឌលវេចខ្ចប់ និង ការបញ្ជាទិញ ២កន្លែង គឺនៅក្រុងហូជីមិញ និង នៅរាជធានីហាណូយ មានផ្ទៃក្រឡា ៥,០០០ម២ ដែលអាចវេចខ្ចប់ទំនិញបាន ដល់ ៣០,០០០កញ្ចប់/ថ្ងៃ។ Droppii មានរចនាសម្ព័ន្ធ ផ្ទុក និង វេចខ្ចប់ទំនិញ ប្រកបដោយជំនាញ តឹងរឹង រក្សាបានគុណភាពផលិតផល ពេលប្រគល់ដល់ដៃអតិថិជន។

  ក្លាយជាដៃគូផលិតផលរបស់ Droppii ក្នុងថ្ងៃនេះ!

  ព៍ត៌មានស្តីពី Droppii