ស្តីពី Droppii

ដំណើររឿងរបស់ Droppii

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នៅប្រទេសវៀតណាម, Droppii បានកំណត់យកបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ជាទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់បណ្តាផលិតផលបែបប្រឹក្សា, តភ្ជាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់, អ្នកលក់ទំនិញអនឡាញ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ដើម្បីឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញ កាន់តែងាយស្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
រហូតដល់ពេលនេះ យើងខ្ញុំទាញយកបានអ្នកលក់ទំនិញអនឡាញ ជាង ៦៥,០០០នាក់ ដែលមានបទពិសោធន៍ និង ជំនាញ ក្នុងការចែកចាយបាន ប្រហែល ១៣៥,០០០ មុខទំនិញ រៀងរាល់ខែ។ ជាមួយនឹងក្រុមប្រភេទផលិតផលចម្រុះ ដូចជា ថែទាំសុខភាព គ្រឿងសម្អាង សម្ភារៈប្រើប្រាស់ សំលៀកបំពាក់... Droppii បាន និង កំពុងនាំជូនអតិថិជន នូវបទពិសោធន៍ទិញទំនិញងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និង បន្តទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ក៏ដូចជាបើកទូលាយដែនកំណត់ផលិតផល។

ទស្សនៈវិស័យ & បេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ
ក្លាយជាទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ផលិតផលបែបប្រឹក្សា ដែលឈានមុខគេលើពិភពលោក និង ជាអ្នកដើរមុនគេ លើការរៀបចំតាមបែបស្តង់ដារ និង គុណតម្លៃនៃផលិតផលបែបប្រឹក្សា។
បេសកកម្ម
ជាទីកន្លែងដែលចែករំលែកនូវភាពមោទនៈ, ចែករំលែកនូវសាច់រឿងដែលមានកម្លាំង អាចផ្លាស់ប្តូរនូវជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកទាំងឡាយ ជួយឲ្យជីវិតរស់នៅអាចឈានជើងទៅមុខ យ៉ាងរឹងមាំ និង ប្រកបដោយសុភមង្គល។

តម្លៃស្នូល

ក្លាហាន
ហ៊ានដើរទៅមុខមុនគេលើប្រភេទ
អាជីវកម្មថ្មី ទីផ្សារថ្មី និង ហ៊ានឈានចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាព។
បម្រើសេវាកម្ម
តែងតែរីករាយជួយ និង បម្រើសេវាកម្ម ដោយសារសប្បាយចិត្តនឹងការរីកចម្រើន របស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និង ដៃគូផលិតផល។
សេចក្តីស្រលាញ់
ស្រលាញ់ផលិតផល និង មោទនភាពចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។
ការពិត
Droppii ធានាអះអាងតែងតែផ្តល់ នូវព័ត៌មាន និង ការចែករំលែកនូវអ្វីដែលជាការពិត ឥតក្លែងបន្លំ។
ចំពោះការច្នៃប្រឌិត
ទម្រង់អាជីវកម្មរបស់ Droppii គឺជាទម្រង់អាជីវកម្មបែបថ្មី ហើយ Droppii ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ លើបច្ចេកវិទ្យា ទំហំ ដើម្បីបម្រើឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញ កាន់តែងាយស្រួលជាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
សាមញ្ញ
បច្ចេកវិទ្យា និង ទម្រង់អាជីវកម្មតាមបែបលក់ផ្ទាល់ (ត្របស៊ីបភីង) ជួយឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សទូទៅ សូម្បីតែមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនក៏ដោយ។ ដើម្បីឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ Droppii មានភាពជិតឌិត ងាយស្រួល ដូចបណ្តាមុខរបរផ្សេងទូទៅដែរ។
ទំនុកចិត្ត
ជឿជាក់លើទំនាក់ទំនងដៃគូផលិតផល - ភ្នាក់ងារអាជីវកម្ម - អតិថិជនចុងក្រោយ និង មើលទៅលើទស្សនៈវិស័យ និង បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ