ទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ផលិតផលតាមបែបប្រឹក្សា, ធ្វើអាជីវកម្មតាមលក្ខណៈ ទិញលក់ផ្ទាល់

តើលោកអ្នកដឹងទេថា Droppii ជាអ្វី?

Droppii ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបេសកកម្មដើម្បីក្លាយជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ ដែលជួយបង្កើតស្តង់ដារ និង តម្លៃសម្រាប់ការប្រឹក្សាផលិតផល។ Droppii មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះ Droppii សម្រាប់អាជីវកម្ម គឺជាកម្មវិធីជំនួយអាជីវកម្មដ៏ទូលំទូលាយមួយ៖ ប្រព័ន្ធប្រឹក្សាផលិតផលចម្រុះ ដំណោះស្រាយទីផ្សារឆ្លាតវៃ ការគាំទ្រដំណើរការលំដាប់បច្ចេកវិទ្យា ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ និង ប្រព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូនដ៏លេចធ្លោ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្តោតទៅលើការប្រឹក្សាផលិតផល ព្រោះការងារដែលនៅសល់ នឹងត្រូវរ៉ាប់រងដោយកម្មវិធី Droppii សម្រាប់អាជីវកម្ម ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នក។

គំរូអាជីវកម្ម តាមបែបទិញលក់ផ្ទាល់
(ត្របស៊ីបភីង)

ក្លាយជាដៃគូរបស់ Droppii

លោកអ្នកចង់ក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Droppii

អ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញ ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែម, កែលម្អគុណភាពជីវិត, សូមអនុញ្ញាតឲ្យ Droppii ជួយលោកអ្នក ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មអនឡាញយ៉ាងងាយស្រួល ជាមួយនឹងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និង គំរូអាជីវកម្មតាមបែបទិញលក់ផ្ទាល់ (ត្របស៊ីបភីង)

លោកអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើជាដៃគូផលិតផល ជាមួយនឹង Droppii

តាមរយៈការក្លាយជាដៃគូផលិតផលរបស់ Droppii អ្នកនឹងមានឱកាសចូលទៅជិតដៃគូអាជីវកម្មជាង ៦៥,០០០ (អ្នកលក់) នៅទូទាំង 63 ខេត្តក្រុង, ​លុបបំបាត់បញ្ហានៃការបរិសេធទទួលទំនិញ និង ប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងដែលអាចបត់បែនបាន។

ព៍ត៌មានស្តីពី Droppii

ឥទ្ធិពលសង្គម

1
គាំទ្រដល់ស្ត្រី
Droppii មានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលបានជម្រុញស្ត្រីឱ្យបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ បានទទួលជោគជ័យ ដោយមានប្រាក់ចំណូលទីពីរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និង ជួយគ្រួសារឲ្យមានស្ថេរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ។
2
គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់
Droppii ប្រាថ្នាចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និង ឯកទេសក្នុងស្រុក នៅលើទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និង ដោយផ្ទាល់ដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់
ទូទាំងប្រទេស។
3
Droppii ប្រាថ្នាចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និង ឯកទេសក្នុងតំបន់ នៅលើទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក
ក្នុងនាមជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង, Droppii តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ស្មារតីច្នៃប្រឌិត និង គំនិតច្នៃប្រឌិត ព្រមទាំងមានមហិច្ឆតាសម្រាប់កិច្ច សហ- ប្រតិបត្តិការជាមួយគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត។

ដំណើររឿងជោគជ័យ
នៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ Droppii

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ Droppii ឥឡូវនេះ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រសើរបំផុត សម្រាប់លោកអ្នក។