Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Droppii Policies

Droppii Privacy Policy – PDF

Droppii Terms Of Service – PDF