Droppii tác động xã hội-2

การสนุนสนับสังคม

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Không chỉ tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, Droppii mang trong mình khát vọng, mong muốn đóng góp để mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có cuộc sống tốt đẹp.
CEO-Thai-Van-Linh-trong-buoi-giao-luu-truc-tuyen-voi-chu-de-Phu-nu-networking-trong-thoi-dai-so

สนับสนุนเหล่ากุลสตรี

Droppii มีความภาคภูมิใจอย่างมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้กุลสตรีได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ซึ่งจำนวนนับพันรายประสบความสำเร็จ กลายเป็นช่องทางรายได้ที่สองและยังสามารถช่วยให้ครอบครัวของพวกเธอมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงขึ้น

สนับสนุนการพัฒนารายได้ในท้องถิ่นชุมชน

Droppii มีความปรารถนาในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอาหารสินค้าพื้นเมืองบนช่องทางออนไลน์รวมไปถึงการส่งถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
Droppii tặng 2 phòng tin học tại Kon Tum thông qua chiến dịch 'Người kết nối'

ส่งเสริม เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์

ในฐานะธุรกิจหน้าใหม่ ตลอดเวลา Droppii ส่งเสริมนวัตกรรมและจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความทะเยอทยานในการให้ความร่วมมือกับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์

ข่าวเกี่ยวกับ Droppii

ติดต่อเราตอนนี้