1 GIẢI BA

Voucher Marketing Center
3.000.000đ

1 GIẢI NĂM

Voucher Marketing Center
1.000.000đ

5 GIẢI K.KHÍCH

Voucher Marketing Center
500.000đ

1 GIẢI TƯ

Voucher Marketing Center
2.000.000đ

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG

Giải may mắn

1 lượt lắc bóng 90NTC dành cho đối tác lan toả thành công từ 3 đối tác mới
Diễn ra từ 01/04 đến 30/04/2024

1 GIẢI NHẤT

Voucher Marketing Center
10.000.000đ

1 GIẢI NHÌ

Voucher Marketing Center
5.000.000đ

TRA CỨU THÔNG TIN